yeni sinsiyet'e karşı mücadele etmektedir!/
şiirö y k ü a n l a t ı/ b i l d i r i/
 i n ( c e ) l e m e/   Ş/    
k a r g a c a
  
k i m/    k i t a p l a r ı /  kendini anlatan/  
 
E V V E L (aksak kolaj)/   dilin kemiği yoktur
 baykuş bakışıbakışsız bir kedi kara/
  
 
kuzey yıldızı/   d i ğ e r


zaferyal@gmail.com