şiir/ i n c e l e m e/ bildiri/ eski hikâyeler
   karga'ca değiniler/  
kimdir?/ k i t a p l a r ı / 
 kendini anlatan/  
 
EVV3L (aksak kolaj)/  dilin kemiği yoktur baykuş bakışı
bakışsız bir kedi kara (Ece Ayhan)/

zaferyal@gmail.com